Over Karin

Terug naar de mens

Jarenlang heb ik in de reguliere zorgsector en het bedrijfsleven gewerkt. Ik zag dat er veel meer belangen spelen dan de patiënt/de klant/de cliënt. Dat stuitte mij (nog steeds) tegen de borst. Ik wilde weer terug naar de mens, zoals ooit mijn intentie was toen ik in de zorgsector begon. Ik wilde weer met de mens aan de slag om zich beter te laten voelen. 

Als ervaringsdeskundige ben ik in 2011 begonnen met begeleiden van mensen, die willen stoppen met roken. In al die jaren kwam ik bij anderen tegen wat ik zelf ervaren had: 'er komt heel wat achter dat sigaretje vandaan!'. Hoewel dat niet binnen de trajecten past, besteed ik er wel aandacht aan.
In mijn praktijk als homeopaat zie ik veel klachten ontstaan vanuit het leefpatroon. Een goed gekozen homeopathisch middel kan niet op tegen een belastend leefpatroon. Ik zie het als mijn taak als homeopaat om mijn patiënten opmerkzaam te maken en waar nodig te begeleiden. 

Ik ben uiteindelijk de opleiding tot professioneel coach gaan volgen, om me ook te kunnen richten op 'levensbrede' coaching. Op deze wijze ben ik beter in de gelegenheid om mijn klanten op een passender manier te begeleiden.

Tijdens de opleiding tot klassiek homeopaat  en ook ervoor al, had ik zelf ervaren dat oude gewoonten, denkpatronen, middelen en de manier van in een relatie staan (relatie-breed: familie, werk, vriendschappen, partner) beklemmend kunnen aanvoelen en je ontwikkeling  kunnen tegen houden. Ik heb zelf diverse methoden en ont-wikkel-tools, coaches en therapeuten mogen ‘gebruiken’ in mijn eigen ontwikkel proces om tot mijn kracht te komen. Dat dit proces steeds doorgaat heb ik ervaren tijdens de registeropleiding tot professioneel coach van de Balansgroep.

Mijn eigen traject ben ik gestart bij een coach, die mij veel liet praten. Uiteindelijk was ik daar klaar, het bracht me niets meer. Ik ging allerlei verschillende losse ontwikkel-dingetjes doen, die me verder hielpen. Maar ik had ook behoefte aan continuïteit. Tijdens de opleiding Klassieke Homeopathie werd die continuïteit me aangereikt als het therapeutische vorming. Dat bracht me verder in mijn persoonlijke ontwikkeling! Het inzetten van methodieken en oefeningen hebben bij mij daadwerkelijk veranderingen teweeg gebracht.

Dit proces vergt wel inzicht en een eerlijke blik naar jezelf en je gedrag én de bereidheid tot veranderen.

Wat drijft/beweegt mij
Ont-wikkelen zie ik als een proces waarbij je onderzoekt welke 'wikkels' er zijn, je daarvan eerst bevrijdt, waarna je vervolgens ruimte en gelegenheid schept voor groei en verdere ontwikkeling. Dit beschreven proces bevat een beweging.

Mijn kracht en meerwaarde is, dat ik jou in beweging laat komen: jij gaat actief aan de slag gaat. Het resultaat is dat er ruimte ontstaat voor verandering.