IMG 9481
Pantha Rei: alles stroomt en is in beweging.

Welkom op de site van Karin, erkend coach
loopbaanprofessional en TMA professional

Ik ben groot voorstander van persoonlijk leiderschap.
Persoonlijk leiderschap zegt dat je de leiding neemt over je leven. Je geeft zelf richting aan je leven en aan je carrière, als je leert om bewuste keuzes en weloverwogen beslissingen te maken. Zodat jij in de maalstroom van de constante beweging van langzame en snelle veranderingen zelf jouw koers in ogen houdt.

Deze website gaat hier over én hoe ik je daarbij begeleiden kan.

  • Hoe heerlijk is het om weer fluitend naar je werk te gaan en fluitend thuis te komen!?
  • Hoe groot zijn je carrière mogelijkheden als je oude patronen en belemmerende overtuigingen kunt loslaten!
  • Hoe fijn zou het zijn als je een re-organisatie kunt zien als kans in plaats van een bedreiging!

Persoonlijk leiderschap gaat om het benutten van je kwaliteiten, je drijfveren en talenten. Het gaat ook om je eigen doelen en behoeften te leren kennen en na te streven. 
Persoonlijk leiderschap maakt je steviger geworteld, beter verankerd met je innerlijke kompas. Veranderingen en invloeden van buitenaf zijn misschien wel voelbaar, maar niet meer bepalend. 
Je leert om vastgeroeste patronen en oneigenlijke emoties los te laten. 
Door het ontwikkelen van jouw persoonlijk leiderschap laat je je niet meer leiden door je omgeving of door onbewuste patronen en emoties: je neemt keuzes op basis van innerlijke drijfveren, principes, talenten en waarden. 

Haal het beste uit jezelf en je loopbaan!  De basis zit namelijk ín je: 
je pure ik, jouw kern. Wat is sterker en mooier dan dat !?
‘Kracht van binnenuit!’

Voor de werkgever

Een werkgever heeft er alle belang bij (en heeft er ook de verantwoordelijkheid voor), dat een werknemer gezond en duurzaam op de juiste plek in de organisatie zit. Daarom worden veel trajecten op verzoek van de werkgever ingang gezet en/of betaald.

  • Hoeveel rust geeft het uw organisatie of team als je de juiste mensen op de juiste plek hebt!
  • U ziet als werkgever dat uw medewerker overbelast dreigt te raken door belastende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld mantelzorg.
  • Eén van uw medewerkers is toe aan reintegreren na een ziekte en heeft daarbij begeleiding nodig om terugval te voorkomen.

In diverse situaties is het zinvol om op verschillende momenten van het traject een gesprek te hebben met de leidinggevende, betrokkene en mij als coach. In het gesprek bespreken we de wederzijdse verwachtingen, de stand van zake en de perspectieven van de betrokkene. 

Als u als werkgever, wilt bespreken wat ik voor uw organisatie of uw medewerkers kan betekenen, neem gerust contact met me op!

Aangesloten bij:
NOBCO