Aanmelden

Natuurkwaliteiten en natuurelementen

De natuur als grote leermeester: de krachten in de natuur spiegelen ons in onze krachten en onze flexibiliteit!en spiegel.

De basis bewegingen van deze krachten in de natuur zijn de natuurkwaliteiten: warm en koud, nat en droog. Ieder element heeft een eigen unieke beweging, die niet kan samenvallen met een andere beweging. In het kort kun je het volgende herkennen:
warm zet uit naar omhoog en naar buiten, activeert en versnelt;
koud zakt naar beneden en naar binnen, terugtrekkende beweging en vertraagt;
droog geeft de beweging naar het centrum en het vermogen tot scheiden, kleiner en verduidelijkt de structuren;
vocht doet zwellen en groter maken, vormverlies en grenzen vervagen, lost op.

Als we de natuurkwaliteiten in een diagram zetten, staan warm en koud staan tegenover elkaar en vocht en droog. Daartussen kunnen we de natuurelementen vuur, aarde, lucht en water plaatsen. De natuurelementen staan ook voor typeringen van persoonlijkheidskenmerken (melancholicus, sanguinicus, flegmaticus en cholericus). 

We zien in het voorjaar zien we duidelijk de beweging die warmte maakt: de bloemetjes komen uit de grond omhoog, de boomsappen gaan omhoog, de toppen zetten uit en de bladeren groeien. Zie hoeveel kracht hierachter zit, want dit alles gaat tegen de zwaartekracht in!
In de zomer wordt het nog warmer en je ziet de natuur uitdijen en bloeien.
Tegen de herfst trekt de natuur zich weer terug onder invloed van koude en in de winter is alles verstopt in de grond.
De bewegingen van de natuurkwaliteiten kunnen we op 2 assen zetten. Tussen de kwaliteiten kunnen we de natuurelementen zetten. Als we aan vuur denken, komen de woorden heet, grillig, passie in mij op. Lucht doet me denken aan luchtig, vluchtig, niet te pakken, vast te houden, hoog. Water is in beweging, stroomt, bevriest bij koude en verdampt bij hitte, loopt naar het laagste punt. Bij aarde denk ik aan 'wortelen', een basis, aan droog.
Deze eigenschappen kan ik ook herkennen bij mijzelf en bij andere mensen. Doordat ik ze op deze wijze herken, herken ik mijn gedrag ook beter en kan ik snel beoordelen welke tegenbeweging ik nodig heb om weer in balans te komen.
Een gezonde situatie in ons gedrag is het vermogen om heen en weer te bewegen op de assen. We zijn dan, net als de natuur, in staat om flexibel om te gaan met allerlei veranderingen in onze omgeving.
Ieder mens heeft een voorkeursbeweging bij onverwachte gebeurtenissen. Doorschieten in die beweging kan ervoor zorgen, dat je vast gaat zitten, met alle kwalijke gevolgen van dien. Ongezonde situaties leiden tot stress en klachten.
Het is mijn streven om jou je voorkeursgedrag te laten herkennen in de natuurkwaliteiten en -elementen. Zo herken jij makkelijker en vroegtijdig wat er met je gebeurt en wat jij dan nodig hebt als reactie om weer in balans te komen. Daarom besteed ik in ieder geval één sessie aan de natuurkwaliteiten en natuurelementen.