4 natuurelementen als basis

De natuurelementen bieden ons de basis van ons bestaan: AARDE geeft ons voedsel;
uit de LUCHT halen we zuurstof;
WATER zorgt ervoor dat we niet uitdrogen;
VUUR geeft ons warmte.

De natuurelementen vullen elkaar aan, we kunnen niet zonder één van hen.
De natuurelementen staan ook voor typeringen van persoonlijkheidskenmerken (melancholicus, sanguinicus, flegmaticus en cholericus). We hebben van alles wat in ons, we zijn dynamisch: daarom kunnen we ons aanpassen als de omstandigheden dat van ons vraagt. Vaak zien we wel een kenmerkende uitschieter, die ons kenmerkt.In die uitschieter herkennen we ook het onbewuste, intuïtieve gedrag.

Basis-elementen van de natuurelementen zijn de natuurelementen:
warm en koud, nat en droog.

Warm en koud staan tegenover elkaar en vocht en droog. Ieder element heeft een eigen beweging. In het kort:
warm zet uit naar omhoog en naar buiten, activeert en versnelt;
koud zakt naar beneden en naar binnen, terugtrekkende beweging en vertraagt;
droog geeft de beweging naar het centrum en het vermogen tot scheiden, kleiner en verduidelijkt de structuren;
vocht doet zwellen en groter maken, vormverlies en grenzen vervagen, lost op.

We hebben al deze kwaliteiten nodig om te leven en functioneren; we kunnen bijvoorbeeld niet alleen  warm zijn, we hebben koud nodig om af te koelen.
We hebben wel allemaal onze voorkeurs beweging, die je intuïtief inzet. Als je daarin doorslaat, kan het leiden tot ongewenst gedrag of een ongewenste positie. Ik probeer op deze manier te kijken naar jouw onbewuste of intuïtieve manier van reageren.
De natuurelementen worden door iedereen weer anders geïnterpreteerd. Ik kijk naar de basiskwaliteiten en hun beweging. Van daaruit interpreteer ik de elementen in de diverse diagrammen, zoals de kernkwaliteiten, de leercirkel en leerstijl.

Ik kijk vaak naar de natuur en haar bewegingen (en de reactie). Het is fascinerend hoe de natuur zich iedere keer kan aanpassen. De elementen en natuurkwaliteiten kun je herkennen en het effect ervan zien. Ik haal ook de metaforen uit dit gegeven. 

Het coachingsaanbod heb ik geplaatst in de verschillende elementen. Uiteraard ben je hier niet aan gebonden en zegt de keuze voor een programma ook niets over het element en jou.

Klik hieronder op de icoontjes voor informatie over de verschillende programma's

Aarde

Vitaliteits programma

Water

Levensloopvragen

Vuur

Loopbaanvraagstuk

Lucht

Op een kruispunt in je leven: durf te dromen

Aarde

Vitale basis

Het aarde element is de materie. Het laat je structuur zien en brengt rust en stabiliteit.

In dit vitaliteitsprogramma richt jij je op het verstevigen van je vitaliteit, van je gezondheid. Het geeft je een stabiele basis, waarin jij je rust kunt hervinden. In dit programma is er veel aandacht aan stress en leefstijl.
We besteden aandacht aan wie jij bent, wat zijn je persoonlijkheidskenmerken. Wat zijn je kwaliteiten, je valkuilen. Kom jij uit de verf als persoon? Ben jij zichtbaar als diegene die jij bent?
We kijken terug op je leven naar wat jij als stress ervaart en hoe jij gewend bent te reageren op stress. Wat geeft je herstel en hoe kun je in de toekomst voorkomen dat stress te veel vat op je krjjgt.
We bespreken je leefstijl: hoe heb jij je leefstijl ingevuld, wat heeft dat jou tot nu toe gebracht en waarin beperkt het je nu?
Wat wil je uiteindelijk bereiken en welke veranderingen heb je daarvoor nodig? En hoe kun je ermee aan de slag en vanaf wanneer?

Vitaliteits coaching, per sessie

Het traject bestaat uit een gratis intake gesprek, 8 sessies, een persoonlijkheidstest en afrondend krijg je een uitgebreid rapportageverslag van het traject. Er wordt per sessie gefactureerd.

€ 75.00

Persoonlijkheidstest

Inclusief voor- en nabespreking

€ 150.00

Individuele begeleiding bij een bewegingsprogramma

Wandelsessie per uur

€ 50.00

Water

Levensloopvragen

Water staat nooit stil, het is constant in beweging. En hoewel je het kunt aanraken, kun je water niet vasthouden. Het leven is ook constant in beweging en niet voorspelbaar. Er zijn gebeurtenissen die zó indrukwekkend zijn, dat ze veel invloed hebben op ons leven en welzijn. omdat we daar 'geen grip op hebben' kunnen we onbewust terugvallen in overlevingsstrategiën. 

Als je het gevoel hebt dat je je grip op je leven verloren hebt, dan kan coaching een grote ondersteuning zijn om weer regie te krijgen. 
In dit programma besteden we extra aandacht aan hoe je leven verlopen is. Wat bepaalde jouw keuzes, welke gebeurtenissen hebben invloed op het verloop van je leven gehad. Wat heeft dit met jou gedaan? Welke invloed hebben de gebeurtenissen en keuzes gehad op de dromen die je ooit had? Hoe kun je die dromen vertalen naar dit moment? Hoe kun je daar het dichtst bij komen?

Levensloop traject, per sessie

Het traject bestaat uit een gratis intake gesprek, 8 sessies, een persoonlijkheidstest en afrondend krijg je een uitgebreid rapportageverslag van het traject. Er wordt per sessie gefactureerd.

€ 75.00

Levensloop vraagstuk

Het verkorte traject bestaat uit een gratis intake gesprek, 4 sessies en afrondend krijg je een uitgebreid rapportageverslag van het traject. Er wordt per sessie gefactureerd.

€ 75.00

Enkelvoudige verdiepende sessie

Inclusief gratis voorbespreking.

€ 100.00

Vuur

Loopbaantraject

er zijn diverse omstandigheden of redenen te bedenken, dat je kijkt naar je loopbaan: een reorganisatie, je kunt zonder werk komen, een verhuizing, noem maar op.

In dit traject ga je aan de slag met wie je bent, wat bij je past en wat je kunt.  Je geeft aandacht aan verschillende facetten en fases van je loopbaan. Van je dromen toen je kind was, je studiekeuze, je weekend en vakantie baantje... tot aan nu en naar de toekomst. Hoe ben jij tot je keuzes gekomen? Wat waren je verwachtingen? en hoe zijn die uitgekomen? Wat heeft je geholpen en wat heeft je juist belemmerd? 
Het gebruik van verschillende testen, kan je ondersteunen. Het haalt onbewuste aspecten, die door je leven heen lopen en waarden waarop jij je keuzes maakt naar boden. Een BKT is een persoonlijkheidstest, die je 
een TMA is een talenten motivatie analyse, die jouw motivatoren en drijfveren naar boven haalt en die jou vertelt welke capaciteiten ontwikkelbaar zijn en welke minder. Deze test geeft ook duidelijkheid in welke omgeving jij tot bloei kunt komen. Een loopbaanankertest toont jou wat jij in jouw loopbaan zoekt.

Loopbaan coaching

Inclusief een intake  gesprek, 8 sessies, een TMA test en een uitgebreide rapportage van het traject.

€ 750.00

TMA test

Inclusief een voor- en nabespreking

€ 450.00

Ondersteuning bij een sollicitatieprocedure, per sessie

Afhankelijk van je vraag, minimaal 3 sessies

€ 75.00

Lucht

Dromen, durven, doen

Veel vrouwen herkennen de fase van de overgang: los van de fysieke veranderingen, soms fysieke klachten, hangen er ook onbenoembare veranderingen 'in de lucht'. 

WIL JIJ JEZELF OP EEN LUCHTIGE MANIER DOORGRONDEN? IN DIT TRAJECT GA JE ONDERZOEKEN HOE JIJ JE LEVEN INGEKLEURD HEBT, WAT JE ZOU KUNNEN VERANDEREN OM IN DE VOLGENDE FASE VAN JE LEVEN NOG DAT ER UIT TE HALEN, WAT JIJ WILT.
WE KIJKEN NIET ALLEEN NAAR GEDRAG, MAAR OOK NAAR DE FYSIEKE KLACHTEN . WAT KUN JE DOEN OM LEKKER IN JE VEL TE ZITTEN?

Overgangstraject

Het traject bestaat uit een gratis intake gesprek, 8 sessies, een persoonlijkheidstest en afrondend krijg je een uitgebreid rapportageverslag van het traject. Er wordt per sessie gefactureerd.

€ 75.00

Hormoon factoren

We bespreken je fysieke en mentale klachten op gebied van voeding en als je wilt homeopathisch.

€ 95.00

Dromen, durven, doen verkort traject, per sessie

Het verkorte traject bestaat uit een gratis intake gesprek, 4 sessies en afrondend krijg je een uitgebreid rapportageverslag van het traject. Er wordt per sessie gefactureerd.

€ 75.00